Ceník služeb

250 Kč/ den – cena za pobyt

205 Kč/ den – celodenní strava

70 Kč/ měsíc – TV na pokoji

Ostatní platby za péči dle skutečně výkonaných úkonů – vyhláška 505/2006Sb

Úhrada za poskytnutí péče:
V souladu s aktuálním ustanovením v § 10, vyhl. č. 505/2006 Sb., je stanovena výše úhrady 135,- Kč/ 1 hod péče.
Rozsah péče se stanovuje dle reálné potřeby žadatele a jeho celková výše by měla přibližně odpovídat přiznané výši příspěvku na péči

Úhrada za poskytované služby se provádí vždy zpětně za daný kalendářní měsíc.

1. bezhotovostní převod na účet poskytovatele. Tato platba se provádí dle splatnosti VYDANÉ faktury.

2. hotovostní platba v sídle organizace ESMERO s.r.o. , po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

V platbě za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, užívání teplé a studené vody, elektrická energie, údržba a úklid, praní a drobné opravy osobního prádla, žehlení.

Vyúčtování služeb bude provedeno k poslednímu dni kalendářního měsíce.