Ceník služeb

210 Kč/ den – cena za pobyt

170 Kč/ den – celodenní strava

70 Kč/ měsíc – TV na pokoji

Ostatní platby za péči dle skutečně výkonaných úkonů – vyhláška 505/2006Sb

Úhrada za poskytnutí péče:
V souladu s aktuálním ustanovením v § 10, vyhl. č. 505/2006 Sb., je stanovena výše úhrady 130 Kč/1 h péče.
Rozsah péče se stanovuje dle reálné potřeby žadatele a jeho celková výše by měla přibližně odpovídat přiznané výši příspěvku na péči

Úhrada za poskytované služby se provádí vždy předem na daný měsíc.

1. bezhotovostní převod na účet poskytovatele. Tato platba se provádí nejpozději 3 pracovní dny před nástupem klienta na odlehčovací službu tak, aby v den jeho nástupu byly peníze prokazatelně na účtu poskytovatele

2. hotovostní platba v sídle organizace Esmero s.r.o. a to nejpozději v den nástupu klienta na odlehčovací službu.

V případě že bude služba delší než 1 měsíc, platba na další měsíc se provede v hotovosti nejpozději do 3. dne daného měsíce v sídle společnosti.
U bezhotovostního převodu na účet, musí být již 3. den daného měsíce úhrada připsána na účet poskytovatele.
Pokud klient předčasně ukončí službu, provede poskytovatel vyúčtování a peníze za nevyužité dny budou vráceny neprodleně a to dle dohody buď v hotovosti v kanceláři ředitele organizace, nebo bankovním převodem.
V platbě za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, užívání teplé a studené vody, spotřeba elektrického proudu, údržba a úklid, praní a drobné opravy osobního prádla, žehlení.

Vyúčtování služby bude provedeno k poslednímu dni pobytu klienta.